Overeenkomst getekend voor nieuw woongebied WijCK

Maandag 30 januari tekenden Dura Vermeer en de gemeente Pijnacker-Nootdorp de overeenkomst voor de ontwikkeling en realisatie van WijCK in Centrumlijn Noord. WijCK is een gebiedsontwikkeling met circa 330 woningen, een mobiliteitshub en openbaar gebied. In het plan komen dorpse kwaliteiten en urbane voorzieningen samen en staan duurzaamheid en ontmoeting centraal. De kavel van 32.000 m2 ligt aan metrostation Pijnacker Zuid. Het ontwerp is van WE architecten, ZUS, Studio Komma en MEESVISSER. De beoogde start bouw van WijCK is eind 2023.

Over WijCK

De nieuw te realiseren buurt bestaat uit circa 330 woningen verdeeld over vier woonblokken, voornamelijk in het betaalbare segment. Ook komt er een mobiliteitshub met voldoende parkeerruimte voor de nieuwe bewoners en voor de P&R-plekken van het metrostation. In het plan komen dorpse kwaliteiten en stedelijke voorzieningen samen en staan duurzaamheid en ontmoeting centraal. Boven een grote fietsenstalling en koffiebar komt een nieuw multicourt waar jong en oud elkaar ontmoeten en samen sporten. De openbare ruimte wordt aantrekkelijk en groen met aandacht voor natuurinclusiviteit, hittestress en klimaatadaptatie.